Maleren Constantin Hansen, 1804 - 1880

 

Constantin Hansen (egl. Carl Christian Constantin Hansen), født 3. november 1804 i Rom, død 29. marts 1880 i København. Historiemaler.

Søn af maleren Hans Hansen (1769 - 1828) og hustru Henriette, født Lie. Opkaldt efter Constanze Mozart, der var fadder til Constantin. Constatins forældre havde mødt hinanden i hjemmet hos Constanze Mozart og dennes samlever og siden anden ægtemand, den danske diplomat Georg Nicolaus Nissen, i dette pars hjem i Wien.

Som 12-årig blev Constantin Hansen optaget på Kunstakademiets arkitektskole, men i 1825 afbrød han studiet og uddannede sig i stedet til maler på modelskolen, hvor han fra 1828 blev undervist af C.W. Eckersberg. I 1835 modtog han et to-årigt rejsestipendium, og samme år rejste han via Berlin, Dresden, Prag, Nürnberg og München til Rom. Her mødte han sin berømte landsmand, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, og rejste derefter rundt i Italien.

 

I 1838 besøgte han Napoli, Pompeji og Pæstum sammen med Jørgen Roed, og året efter ydede Kunstakademiet støtte til endnu en rejse fra Rom til Napoli, hvor han kopierede de antikke freskomalerier i det arkæologiske museum. Undervejs fik han følgeskab af Christen Købke og dekorationsmaleren Georg Hilker. (En udtalelse af Constantin Hansen i et brev fra Napoli, 1838, er citeret under Nøgenmodel.)

 

Da Kunstforeningen i København i 1837 bestilte et billede fra Rom med selvvalgt motiv, udførte Constantin Hansen maleriet Et Selskab af danske Kunstnere i Rom. Som skildring af et ukonventionelt samvær mellem ligesindede, der diskuterer deres kald, afspejler billedet kunstnernes nye selvbevidsthed i det kunstdyrkende borgerlige samfund. Ud over dette billede udførte Constantin Hansen både folkelivsscener og studier af Roms antikke arkitektur, f.eks. Titusbuen i Rom, der er helt i Eckersbergs ånd, men afslører Constantin Hansen som en større kolorist.

 

Constantin Hansen var i Rom kendt for sine altertavler, som ses i flere af Roms kirker. Også i mange danske kirker hænger altertavler, malet af Constantin Hansen. (Egeskov Kirke, Valby Kirke


Efter otte år i Italien rejste Constantin Hansen hjem, men gjorde undervejs et kort ophold i München, hvor han studerede freskomaleriets teknik. Årsagen var den bestilling, han på baggrund af hjemsendte udkast havde modtaget sammen med Hilker på udsmykningen af universitetes vestibule på Frue Plads. Arbejdet stod på fra 1844 og helt frem til 1853. Constantin Hansen malede de mytologiske figurer, mens Hilker tog sig af de pompejansk inspirerede dekorationer og indramninger.

 

Constantin Hansen var den af guldaldermalerne, der interesserede sig mest for litteratur og mytologi, og han forsøgte, bl.a. påvirket af kunsthistorikeren Høyen, at genoplive et nationalt historiemaleri med baggrund i nordisk mytologi, som det ses i f.eks. Ægirs Gæstebud. Han udførte desuden mange altertavler og portrætter, bl.a. af Den grundlovgivende Rigsforsamling (som det ses nedenfor).

I 1854 blev Constantin Hansen udnævnt til titulær professor, men blev først i 1864 medlem af Kunstakademiet.

 

 

 

I det følgende kan du se et udpluk af Constantin Hansens værker. Klik på billederne for at se dem i større størrelse.

 

Den grundlovsgivende Rigsforsamling, 1860 - 64.

 

Ved bordet i midten sidder ministrene, foran står premierminister, grev A.W. Moltke med papir i hånden, overfor ham den nationalliberale C.C. Hall. De nationalliberale indtager over alt forgrunden.

Til venstre en gruppe på tre, H.N. Clausen, finansmanden L.N. Hvidt og professor J.F. Schouw, forsamlingens præsident.

Mellem dem og Hall ser man Krieger og major Andræ gående i samtale.

Til højre helt i forgrunden står D.G. Monrad, forfatteren af grundlovsudkastet, over for Orla Lehmann.

Til højre bag ham står "Fædrelandets"s redaktør, digteren Carl Ploug. Den gestikulerende officer ved Monrads side er krigsminister C.C. Tscherning, som stod uden for partierne, ofte nær Bondevennerne, hvis to førere, J.A. Hansen og Balthasar Christensen ses bag ministerbordet.

I vinduesfordybningen til venstre for og bag Krieger ses A.S. Ørsted i samtale med biskop J.P. Mynster, forsamlingens aldersformand.

Disse to var blandt de kun fire, som stemte imod grundloven.

Næstyderst til venstre står sprogmanden J.N. Madvig og pudser sine briller. Til højre, for enden af det lange bord, som Ploug støtter sig til, sidder Grundtvig. I baggrunden tilhørere, heriblandt mange kunstnerportrætter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altertavler

Valby Kirke

Altertavlen er malet af Constantin Hansen i1846 og forestiller Jesus hos Martha og Maria. Constantin Hansen fik et forskud på altertavlen i1843, og det er sandsynligt, at den er blevet til, i hvert fald i skitseform, i de sidste måneder af Constantin Hansens årelange ophold i Rom.
Kunstneren er vel især kendt for sin udsmykning af forhallen og det imponerende trapperum på Københavns universitet.

 

Om alterbilledets forgænger vides kun, at det blev malet og forgyldt af Hans Nielsen, Ganløse i1741, og at tavlen blev nedtaget i 1756 og forstærket med brædder og lister. Dette synes at være gjort omhyggeligt, for tavlen holdt til Constantin Hansens stemningsfyldte maleri:" Eet er fornødent " blev sat på plads over alteret i1846.

 

Den gamle altertavles videre skæbne kendes ikke.

 

Egeskov Kirke

I kirkens tårnrum hænger et billede af guldaldermaleren Constantin Hansen. Billedet forestiller "Vandringen til Emmaus" og har været brugt som altertavle fra 1878 - 1982.